Thursday, September 17, 2015

Abant Katliamı Meclise Taşındı

Abant Katliamı Meclise Taşındı

CHP Zonguldak Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Av. Ali İhsan Köktürk, Bolu-Abant'ta yaşanan katliamı meclise taşıdı.Milletvekili Köktürk Başbakan Erdoğan’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na yazılı soru önergesi sundu. Önerge şu şekilde:


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını dilerim.
Bolu Valiliği'nin 'Abant Uzun Devreli Gelişme Planı' kapsamında yürüttüğü ifade edilen ve yapılan çalışmalar neticesinde; Abant gölünün kıyısına hafriyat döküldüğü, yol açmak için yüzlerce ağaç kesildiği, gölün dere ile olan bağlantısındaki menfezlerin değiştirildiği ve bu çalışma sonucu göl sularının yükseldiği, çevresinde yer alan mera’nın göle dönüştüğü, ağaçların, endemik bitkilerin sular altında kaldığına ilişkin haberler ulusal basınımızda yer almıştır. ( Hürriyet, 12.04.2010)
Bolu Valililiğin 26 Şubat 2010 tarihinde Orman Bakanlığı’na bağlı Batı Karadeniz Ormancılık Müdürlüğünden, Abant’ta arazi incelemesi yapmasını istediği; ilgili Müdürlüğün yaptığı çalışma sonucu oluşan raporda;
•Göl ayağına yapılan 1.5 metre yüksekliğindeki menfezden dolayı, su kotunun yükseldiği,
•Göl kıyısındaki sarıçam, göknar, söğüt ve yabani eriklerin kök boğazının su altında kaldığı,
•Bu ağaçların kısa sürede canlılıklarını yitireceği,
•Bölgenin ve ülkenin endemik bitkisi olan kar çiçeğinin ve Abant çiğdeminin yaşam alanının ciddi tehdit altında olduğu, ifade edilmiştir.
Bu bilgiler ışığında;
1-Batı Karadeniz Ormancılık Müdürlüğü raporları dahil, Mühendis Odaları, Çevre kuruluşları ve diğer Sivil Toplum Kuruluşlarının uyarılarına karşın Valiliğin,  yürüttüğü söz konusu proje; 'Abant Uzun Devreli Gelişme Planı' na uygun mudur?
2-Bolu Valiliğince Abant Tabiat Parkında yürütülen söz konusu çalışmalarda, ilgili bakanlık ve sorumlu kuruluşların ‘olumlu’ görüşleri alınmış mıdır?
3-Bolu Valililiğinin, Orman Bakanlığı’na bağlı Batı Karadeniz Ormancılık Müdürlüğünün raporlarına uymama nedenleri hükümetinizce bilinmekte midir?
4-Gölün kıyısına dökülen onca toprağa, kesilen ağaçlara ve dozerlerin doğada açtığı yaralara karşın, Bolu Valiliği “doğaya zarar verilmiyor”  açıklamasında bulunmaktadır. Bolu Valililiği, bu açıklamalarını hangi bilimsel belge ve gerekçelere dayanmaktadır?
5-Sahip olduğu değer ve statüsü gereği, ‘Milli Park Yasası, Kıyı Yasası, Orman Yasası, Mera Yasası, Çevre Yasası, Sulak Alanlar Sözleşmesi ve taraf olduğumuz Avrupa Peyzaj Sözleşmesi, Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi ile Yaban Hayatının ve Yaşam Ortamlarını Koruma Sözleşmesi’ kapsamında kalan Abant Gölü ve çevresinde yaşanan tahribatların sorumluları hakkında, Hükümetinizce ne tür bir işlem başlatılmıştır? Yapılan işlemin sonuçları konusunda kamuoyu bilgilendirilecek midir?
(Haber Merkezi)

Çarşamba, 14 Nisan 2010 17:5


No comments: