Tuesday, October 17, 2017

Ankara Tarihi Kent Dokusu İçinde Cebeci Stadı ve Çevresi

Bu sunu Hamamönü ve çevresi ile Cebeci Çayırı'nın Eski Ankara içindeki yerini ve niteliğini açıklamak amacıyla Çankaya Üniversitesi, Mimarlık Bölümü 3. Sınıf Öğrencilerine sunulmak üzere hazırlanmıştır. 


"....Çevre Şehircilik Bakanlığı Cebeci Stadındaki yapılaşmadan vazgeçmiyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi, tarihi Cebeci Stadı  alanında konut ve ticaret kullanımları yapılması için olumlu görüş kararı aldı. Karara tepki gösteren Mimarlar Odası Ankara Şubesi,"Daha önce yargı kararlarıyla planların iptal edildiği bir yerde tekrar aynı kullanımlarla imar planı değişikliği için olumlu görüş alınmasında amaç hukuk dolanmaktır" diyerek tepki gösterdi."