Friday, September 24, 2010

ALLIANOI İÇİN, AKLI SELİM’E DAVET !


ALLİANOİ İÇİN, AKLI SELİM’E DAVET !
24 Eylül 2010

Referandum süreci ile birlikte hızla yok edilmeye başlanan Allianoi sağlık yurdu için, yöremizde belirli çevrelerce yaratılan gerginliğin kimseye yararı yoktur. Aksine bu durum kamuoyunda Bergama’nın daha da kan kaybetmesine neden olmaktadır.

Şu konunun açıklıkla bilinmesini isteriz; Bizler baraj düşmanı değiliz ! Bizler baraj’ın bir an önce su tutmasını ve ovaya bereket dağıtmasını tüm içtenliğimizle istiyoruz. Öncelikle bu konunun açıklığa kavuşmasını ve bunun üzerinden yapılan çirkin yaklaşımlara, saldırgan tutum ve üsluba son verilmesini diliyoruz.

Allianoi, tüm insanlığın ortak mirasıdır.

Baraj’ın da Allianoi’nin de bir arada yaşamasını istiyoruz !

Bu elbette mümkün, yeter ki isteyelim. Yeter ki, ön yargılı olup taş’ın dinini imanını sorgulamaya kalkmayalım. Bu topraklarda yaşayan tüm uygarlıkları bizim zenginliğimiz olarak görelim. Komşumuz Bulgaristan’ın baraj suları içinde ki Sevtopolis antik kentini gün yüzüne çıkarmak için kollarını sıvadığı koşullarda, bizim Allianoi’yi katletmemizin izahını, dünyaya nasıl yapacaksınız ? Bu durum bizi daha da yalnızlaştırmayacak mı, turizm’den beklentilerimiz ne olacak ?

İnsanlığın ortak mirasına yeterince sahip çıkamadığımız için, sanatçılarımızın çıkıp destek mesajları vermeleri, yurt içi ve yurt dışından insanların yöremize gelip sahiplenmek istemeleri karşısında, takınılan saldırgan tutumla ortaya konulan bu tabloyu Bergama hak etmiyor. Bu şehirde saygı ve hoşgörüyü egemen kılarak aklın yolunu bulmalıyız ki doğamızı da, tarihimize de, insanımıza da sahip çıkabilelim.

Belediye başkanımız sn.Mehmet GÖNENÇ’in çağrısıyla, Allianoi kazı başkanımız Doç.Dr. Ahmet YARAŞ ile birlikte Ziraat Odası başkanı ve belde belediye başkanlarımızla yaptığımız toplantılarda “barajı da Allianoi’yi de yaşatma onurunu” hep birlikte başaralım istedik. 2002’de DSİ’ye sunulan koruma projesinin pahalı bulunduğu için kabul görmediğini ancak şu an elimizde ki projenin daha uygun olduğunu ve tarafları sahip çıkmaya çağırdıysak da maalesef ilgi gösterilmedi.

Belediyemizin, Bergama’yı “Unesco kültür miras listesine” aldırarak, turizm’de sıçrama yaratmaya yönelik çalışmalarının yoğunlaştığı bugünlerde, konunun turizmden beklentisi olan tüm çevrelerce de tartışılmaya ihtiyacı vardır.

Bergama’da adı tarihle, turizmle iç içe geçmiş kurum, kuruluş ve kişilerin suskunluklarını da anlamak mümkün değil, elbette ünlü hekim Gallen’in kitabını yazalım ama onun tedavi merkezi olan Allianoi’ye de sahip çıkma cesaretini gösterelim. Yoksa elimizde ki değerler, değişik gerekçelerle bir bir yok edilecek.

Gelin yıllar önce “Zeus Sunağını geri isterken” Bergama’nın tüm ülkede ve dünyada yarattığı saygınlığı bugün Allianoi’yi koruyarak bir kez daha yaşayalım. Bunu başaramazsak bizleri tarih de torunlarımız da affetmeyecektir.

Gelin düşmanlıkları bir kenara atıp, enerjimizi barajı’da Allianoi’yi de korumak için harcayalım. Bu mümkün, yeter ki isteyelim.

Gelin, Allianoi’yi katletmenin utancını, bize ve gelecek kuşaklara yaşatmayın !

Tüm Bergama halkını ve yöre köylülerini bir kez daha düşünmeye davet ediyoruz !


Erol ENGEL

Bergama Çevre Platformu Sözcüsü

Tuesday, September 21, 2010

Allianoi Katlediliyor!

GÖRDÜKLERİMDEN UTANIYORUM !
21 Eylül 2010

Allianoi'u tırnakları ile kazanların önünden kamyonlar geçiyor.
Allianoi kumla örtülüyor.
DSİ' şirketlerden birine betonla kaplama, diğerine de kumla örtme ihalesi vermiş.
Amaç daha hızlı, daha hızlı olsun.
Kanlı veya kansız.
Fark etmez.
Yeter ki, bu gavur taşları yok olsun !
Gözden uzak olsun,
Hatta 30 metre çamur altında kalsın,


Şirketin programında bugün hastane yapısı var.
1800 yıllık hastane yapısı şu an kumla örtülüyor.

2006 yılında, Allianoi Gönüllüleri’nin yardımları ile kazı yaptığımız 1800 yıllık hastane hızla kapatılıyor.
Oysa biz onu 4 ay boyunca kazarak aydınlıkla buluşturmuştuk.
Ve yaklaşık 20 odasından ancak ve ancak 8'ini kazabilmiştik.
Çünkü zaman ve para bütün hastane yapısını kazmaya yetmemişti.
Sadece bu 8 odadan yüzlerce arkeolojik eser müze envanterlerine alınmıştı.
Odalardan birinde yüzün üzerinde metal cerrahi alet bulmuştuk.
Hem de çok sayıda farmakolojik aletle birlikte ortaya çıkartmıştık.
Bu koleksiyon dünyanın bir ören yerinde ve hastane yapısında en büyük tıp aletleri koleksiyonu olarak literatüre girmişti.
Muahanehanelerden birinin de muhtemelen ünlü Tıp Bilgini Galenos'un olduğunu öngörmüştük.
Belki yanı başındaki odalardan birini kazabilseydik, ona ait özel eşyalarını bile bulabilecektik.

Olmadı... / Olamadı... Çünkü o sıralar para bitmişti.
Aylarca karpuz peynir ekmek veya makarna yemekten kazı ekibi yorulmuş / sıkılmıştı.
2006 yılında biraz daha mı yardım için kapı kapı dolaşsaydım…
Ah bugün daha da çoğaldığımız insanlar o yıl nerelerdeydiniz ?
Galenos’un gerçek anlamda izni bulmakta belki sizin de payınız olacaktı!!!
Tarihe bir not da sizler düşecektiniz..

Ama nasıl olsa gelecek yıl kazıya devam ederiz diye düşünüyorduk.
Ünlü tıp bilgini Pergamon’lu Galenos'un adına rastlama umudunu 2007 yılına bırakmıştık.

Ancak ne 2007 de, ne 2008 de, ne 2009 da bakanlık kazı ruhsatı verdi.

Yıl 2010.
Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ertuğrul Günay'ın 'Caresizim' nidaları arasında bu topraklarda bir başka boyut yaşanıyor.

Dört yıldır Kazı ruhsatı ver(e)meyenler bugün caressiz olduklarını söylüyor!!!
TRT’nin belgeselini yayınlamasına engel oldum diye övünenler pekala ilgili gerçek makamları da caresizliğe sürükleyebiliyorlar ...
Çok geniş alanda ve de çok çalışıldığı için bu makamlar soruşturma da isteme gereği duymuşlardı.
Kurul üyelerinde bilim komisyonlarını da sık sık yenilemek zorunda kalmışlardı…
Kazı yaptığım alana girişi de çaresizlik yüzünden engelleyebiliriler …….
12 yıldır her platformda süren mücadelenin sonunda...

Bir boşluk....

Şimdi belki Pergamon'lu Galenos'un Allianoi'daki muhanehanesi gözlerimizin önünde kapatılıyor.
Allianoi'da bulunan Tıp Aletleri konusunda İ.Ü. doktora yapan Daniş'in gözlerinin önünde hastane yapısı örtülüyor / katlediliyor / tarihe gömülüyor / bizler sadece izliyoruz.

DSİ kendini kurtarmak için ihale üzerine ihale yapıyor,
Politikacılar oy kaygısında her iki tarafa gülüşçükler atıyor,
Gençler hukuk dışı uygulamayı protesto için kendini zincire vuruyor,
Avukatlar bu ülkede hala mahkeme önlerinde hukuk arıyor,
Ben tırnaklarımla kazdığım hayatımın en güzel 12 yılını verdiğim yerin yok oluşunu izliyorum.


Bilimsel Etik...
Çağdaşlık ....
Demokrasi...
Evet / Hayır naraları arasında bir insanlık ayıbı... / bir tarih katliamı ...
yüreğim ağrıyor...
Tanıklığımdan utanıyorum.


www.allianoi.org'a bugün gönderilen bir şiir bizi anlatıyor. Uzun metinler yıllarca süren yardım talepleri artık kifayetsiz kalıyor. ......

Allianoi

su s'ağır
toprak s'ağır
gözler b'akar'kör
d'iller suskun
k'ulaklar s'ağır
çığlığım içime sus'kun
c'an bedene ağ'ır
gün gece
gün kar'anlık
yürek'ler s'ağır

Ayşe Yamaç

Yrd.Doç. Dr. Ahmet YARAŞ
Trakya Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji Bölümü
22100 EDİRNE
www.allianoi.org
e mail : ahmetyaras@hotmail.com
GSM: 0532 / 767 51 01