Friday, September 24, 2010

ALLIANOI İÇİN, AKLI SELİM’E DAVET !


ALLİANOİ İÇİN, AKLI SELİM’E DAVET !
24 Eylül 2010

Referandum süreci ile birlikte hızla yok edilmeye başlanan Allianoi sağlık yurdu için, yöremizde belirli çevrelerce yaratılan gerginliğin kimseye yararı yoktur. Aksine bu durum kamuoyunda Bergama’nın daha da kan kaybetmesine neden olmaktadır.

Şu konunun açıklıkla bilinmesini isteriz; Bizler baraj düşmanı değiliz ! Bizler baraj’ın bir an önce su tutmasını ve ovaya bereket dağıtmasını tüm içtenliğimizle istiyoruz. Öncelikle bu konunun açıklığa kavuşmasını ve bunun üzerinden yapılan çirkin yaklaşımlara, saldırgan tutum ve üsluba son verilmesini diliyoruz.

Allianoi, tüm insanlığın ortak mirasıdır.

Baraj’ın da Allianoi’nin de bir arada yaşamasını istiyoruz !

Bu elbette mümkün, yeter ki isteyelim. Yeter ki, ön yargılı olup taş’ın dinini imanını sorgulamaya kalkmayalım. Bu topraklarda yaşayan tüm uygarlıkları bizim zenginliğimiz olarak görelim. Komşumuz Bulgaristan’ın baraj suları içinde ki Sevtopolis antik kentini gün yüzüne çıkarmak için kollarını sıvadığı koşullarda, bizim Allianoi’yi katletmemizin izahını, dünyaya nasıl yapacaksınız ? Bu durum bizi daha da yalnızlaştırmayacak mı, turizm’den beklentilerimiz ne olacak ?

İnsanlığın ortak mirasına yeterince sahip çıkamadığımız için, sanatçılarımızın çıkıp destek mesajları vermeleri, yurt içi ve yurt dışından insanların yöremize gelip sahiplenmek istemeleri karşısında, takınılan saldırgan tutumla ortaya konulan bu tabloyu Bergama hak etmiyor. Bu şehirde saygı ve hoşgörüyü egemen kılarak aklın yolunu bulmalıyız ki doğamızı da, tarihimize de, insanımıza da sahip çıkabilelim.

Belediye başkanımız sn.Mehmet GÖNENÇ’in çağrısıyla, Allianoi kazı başkanımız Doç.Dr. Ahmet YARAŞ ile birlikte Ziraat Odası başkanı ve belde belediye başkanlarımızla yaptığımız toplantılarda “barajı da Allianoi’yi de yaşatma onurunu” hep birlikte başaralım istedik. 2002’de DSİ’ye sunulan koruma projesinin pahalı bulunduğu için kabul görmediğini ancak şu an elimizde ki projenin daha uygun olduğunu ve tarafları sahip çıkmaya çağırdıysak da maalesef ilgi gösterilmedi.

Belediyemizin, Bergama’yı “Unesco kültür miras listesine” aldırarak, turizm’de sıçrama yaratmaya yönelik çalışmalarının yoğunlaştığı bugünlerde, konunun turizmden beklentisi olan tüm çevrelerce de tartışılmaya ihtiyacı vardır.

Bergama’da adı tarihle, turizmle iç içe geçmiş kurum, kuruluş ve kişilerin suskunluklarını da anlamak mümkün değil, elbette ünlü hekim Gallen’in kitabını yazalım ama onun tedavi merkezi olan Allianoi’ye de sahip çıkma cesaretini gösterelim. Yoksa elimizde ki değerler, değişik gerekçelerle bir bir yok edilecek.

Gelin yıllar önce “Zeus Sunağını geri isterken” Bergama’nın tüm ülkede ve dünyada yarattığı saygınlığı bugün Allianoi’yi koruyarak bir kez daha yaşayalım. Bunu başaramazsak bizleri tarih de torunlarımız da affetmeyecektir.

Gelin düşmanlıkları bir kenara atıp, enerjimizi barajı’da Allianoi’yi de korumak için harcayalım. Bu mümkün, yeter ki isteyelim.

Gelin, Allianoi’yi katletmenin utancını, bize ve gelecek kuşaklara yaşatmayın !

Tüm Bergama halkını ve yöre köylülerini bir kez daha düşünmeye davet ediyoruz !


Erol ENGEL

Bergama Çevre Platformu Sözcüsü

No comments: