Sunday, February 12, 2012

Kültür Kenti Mudurnu Planlaması Üzerine


2 comments:

Mehmet Tuncer said...

Mudurnu ilçesinde, Mudurnu Kültür Kenti Çalıştayı'nda alınan kararlar duyuruldu.
Çalıştay, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Mudurnu Kaymakamlığı, Mudurnu Belediye Başkanlığı ve sivil toplum örgütlerinin katılımı ile gerçekleştirildi.
Yapılan panel ve çalıştay sonucunda şu konularda çalışmaların başlatılmasına karar verildi:
"- Mudurnu Kültür Kenti Araştırma ve Geliştirme Projesi'nin yapılmasına.
- Projede Mudurnu'nun özgün ve özel kültürünün dikkate alınmasına.
- Öncelikle yörenin kültürel ve doğal değerlerinin, bilimsel yaklaşımlarla araştırılmasına ve tespit edilmesine, bu amaçla, Mudurnu Kültür Araştırılmaları Projesinin gerçekleştirilmesine.
- Kültür Kenti Ar-Ge Projesi için, Proje önerisi hazırlanması ve Bolu Valiliği, ilgili bakanlıklara ve TÜBİTAK kurumlarına verilmesine.
- Kültür Kenti Ar-Ge çalışmaları için, Mudurnu kentinde kültür ilçe Ar-Ge merkezi kurulmasına.
- Kültür Kenti Projesi'nin bilimsel çalışmalarının ODTÜ ve AİBÜ tarafından oluşturulan bir proje ekibi tarafından yürütülmesine.
- Kültür Kenti Projesi'nin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için ODTÜ, AİBÜ, kaymakamlık, belediye, sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden bir yürütme kurulu oluşturulmasına.
- Araştırma geliştirme ve planlama çalışmaları için bir fon kurulmasına."

http://www.bolununsesi.com/icerik/haber.asp?id=16732

Mehmet Tuncer said...

KÜLTÜR KENTİ MUDURNU PANEL VE ÇALIŞTAYI 3 NİSAN 2010

Tarih : 03.04.2010
Yer : Mudurnu Belediyesi
PANEL PROGRAMI:
9.30: Açılış konuşmaları:
10.00
1. Mudurnu Kültür Kenti Projesi : Amaç Ve Kapsam: Doç Dr. Çetin Göksu
2. Kültür Kenti Mudurnu Planlaması Üzerine: Prof. Dr. Mehmet Tunçer
3. Mudurnu tarihi Mirası ve değerlendirilmesi: Doç. Dr. Levent Kayapınar
4. Mudurnu Jeotermal kaynaklarının değerlendirilmesi: Prof. Dr. Ali Koç
5. Mudurnu Ve Çevresi Kültürel Değerleri: Doç. Dr. Atila Erden
6. ODT, Mudurnu Planlama çalışmaları:, Funda Erkal Öztürk

14.00: Kültür kenti çalıştayı:
Çalıştay Yönetimi
Başkan: Mehmet İnegöl: Mud. Bel. Başk: 0374-4213031
Doç. Dr. Çetin Göksu (ODTÜ, Planlama, Güneş): 0 5054066992
Çalıştay sekreterliği: Aynur Okuyan, Kamüran Esen: 0 374-4213031, 05442543258

Yerel katılımcılar
Belediye temsilcileri
Kaymakamlık temsilcileri
Sivil Toplum örgütleri
Meslek Odaları
Muhtarlar temsicsi
Çalıştaya katılacak akademisyenler:
Üniversiteler: ODTÜ, Abant İzzet Baysal, Ankara ve Gazi Üniversitesi’nden Akademisyenler

http://www.mimarlik.ibu.edu.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=43:kueltuer-kent-mudurnu-panel-ve-calitayi-3-nsan-2010&catid=2:etkinlikler&Itemid=6