Wednesday, May 30, 2012

BOLU’DA YENİ BİR TERMAL TURİZM MERKEZİ: KARACASU


BOLU’DA YENİ BİR TERMAL TURİZM MERKEZİ: KARACASU


BOLU’DA YENİ BİR
TERMAL TURİZM MERKEZİ : KARACASUProf. Dr. Mehmet Tunçer
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Mimarlık Bölümü Başkanı

2007 Ağustos ayından bu yana, “Dünya Cenneti Bolu” ‘da Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Kampusunda “Mimarlık Bölümü” başkanı olarak görev yapıyorum..
Üniversite, Türkiye’nin iki metropolü olan Ankara ve İstanbul şehirlerinin arasında doğal güzelliklerle çevrili Bolu’ya 8 km mesafede kurulmuş...
Bilim üretmek, eğitim yapmak ve bulunduğu yöreyi aydınlatmak hedefiyle yola çıkan Abant İzzet Baysal Üniversitesi, bu üç temel görevini yerine getirirken, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’ün “çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkma” direktifini gerçekleştirmeyi ana hedefi olarak görmekte...
Bir devlet üniversitesi olan Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Türkiye’nin en büyük hayırseverlerinden biri olan İzzet Baysal’ın 70 trilyon liralık (yaklaşık 42 milyon dolar) tesis ve donanım yatırımı ile kısa sürede mükemmel bir fiziki yapı ve üstün bir teknolojik donanıma ulaşmış.

Mimarlık Bölümümüz 2008 yazında YÖK’ten onay aldı ve kuruldu..Şu an 30 öğrencimiz var, Bölümde 3 Bilimsel Araştırma Projesi ve 1 Bolu Belediyesi Araştırma Projesi sürdürülmekte..

Bu yazıda size kısaca sürdürmekte olduğumuz Karacasu Termal Turizm Gelişim planlaması ile ilgili bilgi vermek istiyorum..
Yapılacak araştırma ve projelendirme çalışmaları sonucunda Karacasu ve yakın çevresinde; jeotermal kaynak potansiyeli ile beraber ekolojik, doğal, kültürel, tarihi değerlerinin, kırsal mimari ve peyzajın, sosyo-ekonomik kaynaklarının sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde, koruma-kullanma dengesi gözetilerek turizme yönlendirilmesine yönelik kararlar getirilmesiyle termal turizm ve termal turizmle bütünleşebilecek alternatif turizm türlerine yönelik yeni yatırım alanları oluşturulacaktır.
Bu alanlar, aynı zamanda Bolu’nun gelecekte giderek artacak olan doğa turizmi için de konaklama talebinin karşılanacağı potansiyel alanlardır.

1. KONUM ve GÜNÜMÜZDEKİ DURUM

D-100 karayolu ve TEM otoyolu'nun Bolu’dan geçmesi nedeniyle Karacasu Termal Turizm Merkezi Alanına karayoluyla kolay ulaşım imkânı bulunmaktadır. Bolu kent merkezinden düzenli olarak toplu taşım araçlarıyla ulaşılabilmektedir.

Bolu ve Karacasu Beldesi, Kuzey Anadolu Fay Hattı ve Fay Kırığı üzerinde 1. Derece Deprem kuşağı içinde yer almaktadır. Bu nedenle yapılaşmalarda, Deprem Yönetmeliğine kesinlikle uyulması gerekmektedir.

Karacasu merkezinde; 30 hektarlık alan 17.10.1993 tarih ve 21731 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile Turizm Merkezi ilan edilmiştir. Mevcut termal otel güney ve güney-batısında Karacasu Belediyesi’nin İmar Planı bulunmaktadır.
Planlanan Termal Turizm Merkezi Sınırları içerisinde; ORÜS ve sosyal tesisleri ile Üniversitemiz ve İzzet Baysal Vakfı tarafından planlama ve uygulaması üstlenilen “İzzet Baysal Fizik Tedavi ve rehabilitasyon Hastanesi Alanı” da bulunmaktadır.

Öneri Termal Turizm Alanı yaklaşık 400 hektardır ve içerisinde Sultanbey Köyü, Sultanköy, Çampınar, Hıdırşeyleri ve Taşoluk Köyleri ve bunlara bağlı mahalleler bulunmaktadır.

Bu köyler ve yakın çevreleri I. ve II. sınıf tarım toprağı olarak değerli ve korunması gerekli alanlardır. Ayrıca güney ve güney-batıda yer alan orman alanları ve orman eşikleri de korunması gerekli önemli doğal değerlerdir.

Kırsal yerleşimler, köy ve mahalleler ise geleneksel kırsal mimari özellikleri, sulu verimli tarım toprakları ile korunması ve geliştirilmesi gerekli değerlerdir.

Eski Karacasu Termal Turizm Merkezinde 210 000 m2 lik alanın imarı, otel ve kür parkı olarak parselasyonu yapılmıştır. Kaplıcaların yakınında Termal Otel, Büyük Kaplıca Tesisleri, Küçük Kaplıca Otel ve Tesisleri ile Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi ile aile pansiyonları bulunmaktadır.

Karacasu Termal Turizm Alanı, Karacasu Belde Belediyesi sınırları içinde bulunmakta iken alınan yasal bir kararla Bolu Belediyesine bağlanmıştır. 2008 Yılı başlarında; Termal Turizm Merkezi’nin alanın genişletilmesi çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başlatılmıştır.

Planlama kapsamında;

1. Yaklaşık 15 000 yatak kapasiteli bir turizm merkezi oluşturulması,

2. Bu turizm merkezine yönelik ticaret ve hizmet/servis alanlarının planlanması,

3. Karacasu Merkezi, Berk ve Küçük Berk köyleri Merkezlerinin alt ölçeklerde (1/500) detayda kentsel tasarım ve peyzaj projelerinin hazırlanması,

4. Bolu Termal Turizm Merkezini kış ve doğa sporları merkezlerine (Gölcük, Aladağlar ve Kartalkaya) bağlayacak bir teleferik güzergahının planlanması,

5. Otel, motel ve tatil köyü gelişimleri ile birlikte, aile pansiyonculuğuna ve butik otellerin yapımına olanak sağlayacak tasarımların yapılması,

Öngörülmüştür. Bu çalışmalar sonucu Bolu’nun termal ve doğa turizmine yönelik gelişimini sürdüreceğini ve doğal çevresini korurken ülke turizmine katkı sağlayacağı düşüncesindeyim..

Kalın sağlıcakla..

(Ankara Magazine Dergisi'nde yayınlanmıştır)

No comments: