Tuesday, November 1, 2011

BOLU İLİ’NDE HAZIRLANMASI GEREKLİ 1/25 000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANLARI, ETAPLAMASI


Bolu ili Özel İdaresi'ne 2009 yılı başında tarafımdan hazırlanarak verilen Rapor'dur. 

BOLU İLİ’NDE HAZIRLANMASI GEREKLİ 1/25 000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANLARI, ETAPLAMASI 
  
Bu çalışmanın amacı 1/100 000 Ölçekli Bolu Çevre Düzeni Planı kararları doğrultusunda ele alınması gerekli 1/25 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planlarını belirleyerek yaklaşık alan ve niteliklerini özetle vermektir.

I-                   KARACASU TERMAL TURİZM MERKEZİ + AİBÜ KAMPUS + ABANT


II-                 BOLU MERKEZ – YENİÇAĞA ARASI


III-              GEREDE – YENİÇAĞA – BOLU KORİDORU


IV-              MUDURNU – GÖYNÜK KORİDORU


V-                KIBRISÇIK – SEBEN KIRSAL KALKINMA ALANI


VI-              MENGEN KIRSAL KALKINMA ALANI


BU ETAPLARDAN HARİÇ BAĞIMSIZ OLARAK GÖLCÜK – ALADAĞLAR – KARTALKAYA
EKO-TURİZM BÖLGESİ

Bolu ve Gerede Kentsel Gelişme Alt Bölgeleri’nin 1/100 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı kararlarına uygun 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planları, öncelikle yapılacaktır (Bolu ÇDP Mad. V.6.).

Ancak;  1 / 25000 ölçekli ÇDP yapılması öngörülen Mudurnu, Göynük ve Taşkesti Kentsel Gelişme Alt Bölgelerinden, hangisinin öncelikle ele alınacağına ilgili idare karar verir.

1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planları yapıldıktan sonra bu planların kararları doğrultusunda alt ölçekli planlar ve mevcut planların uyarlamaları yapılacaktır.


BOLU KENTSEL GELİŞME ALT BÖLGESİ (Bolu ÇDP Mad. 1.1.1.VI.1.2) :

Bu bölge; Bolu Belediyesi ve Belediye Mücavir Alanı sınırları ile Karacasu Belediyesi ve Belediye Mücavir Alanı sınırları içini ve bu alanlar ile Kentsel Gelişme Bölgesi sınırları arasında kalan alanları kapsar. Alt Bölgenin sınırı 1/25 000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ile saptanır.

1/25 000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda, temel ilke olarak tüm kentsel servisler geliştirilecek; sanayi sektöründe, özellikle turizm sektöründe olmak üzere hizmetler sektöründe, eğilimlere koşut olarak ve doğal eşiklerle teknik altyapı olanakları dikkate alınarak gelişme öngörülecek, tarım arazileri plan hükümlerinin IV.1,2. maddesi uyarınca korunacaktır.

Bu bölge içinde yer alan belediyeler, kendi sınırları içinde bu planın tanımladığı, “İlçe Planlama Alt Bölgesi” tanım ve koşulları içinde ve 1/100 000 ölçekli plan kararları doğrultusunda imar planı; yapma, yaptırma, ilave, uyarlama vb. eylemlerde bulunabilirler.


Ancak, İl Özel idaresi bu çalışmaları henüz başlatmamıştır. Başlatılmadığı için Bolu kenti her yöne doğru, özellikle yeni eklenen köy yerleşik alanlarına (17 adet) doğru parçacı küçük ölçekli planlarla yoğun bir şekilde yapılaşmaktadır. Tarım toprakları hızla yok olmaktadır.
12 Mayıs 2011 / Bolu

No comments: