Friday, December 9, 2011

TIMES SQUARE (1)NEW YORK / TIMES SQUARE (1)

Mehmet Tunçer, 09 Aralık 2011, Bolu

Bu yazı dizisinde, New York şehrinin çeşitli alt bölgelerini, kentleşme ve mimarisini ele alarak kısaca anlatmayı hedefliyorum. Aldığım kısa notlar, gözlemler ve çeşitli kaynaklardan alınan bilgiler ile bu "Dünya Kenti" ni daha iyi anlamaya, anlatmaya çalışacağım. 

Times Square (Meydanı)  alanı, aynı zamanda “Tiyatro Bölgesi” olarak da bilinir. Doğudan batıya doğru, 6. Ve 7 Avenue’ler (cadde) arasındaki yapı adaları ile güneyden kuzeye doğru Batı 40. ve Batı 53. Caddelerdeki yapı adalarını içerir.  Midtown Manhattan kesiminin batısındaki ticari bölgeyi oluşturur.
The extended Times Square area, also called the Theatre District, consists of the blocks between Sixth and Eighth Avenues from east to west, and West 40th and West 53rd Streets from south to north, making up the western part of the commercial area of Midtown Manhattan.


Önceleri Longacre Meydanı  olarak bilinen Times Meydanı; nisan 1940 tarihinde, New York Times merkezinin bu kesimde yeni inşa edilen Times Building’e taşınması ile yeniden adlandırılmıştır. Günümüzde “One Times Square” olarak söylenmektedir. Bu bölge Yeni Yıl Balolarının yapıldığı bölge olmuştur.
Formerly named Longacre Square, Times Square was renamed in April 1904 after The New York Times moved its headquarters to the newly erected Times Building, which is now called One Times Square and is the site of the annual ball drop on New Year's Eve.

Times Meydanı; “Dünya’nın Kesişme Noktası” ve “Büyük Beyaz Yol” olarak da adlandırılmaktadır. İkonik bir dünya “Landmark”ı, Amerika’nın ve  New York şehrinin bir sembolü olarak önemli bir statü kazanmıştır.
Times Square, nicknamed "The Crossroads of the World" and "The Great White Way," has achieved the status of an iconic world landmark and is a symbol of New York City and the United States.

Getting to the Core of 11 Times Square
Times Meydanı’nın kuzey üçgeni, teknik olarak Duffy Meydanı olarak bilinir ve 1937’de  Chaplain Francis P. Duffy için adanmıştır. Duffy’in anısına buraya bir anıt dikilmiştir. Ayrıca, George M. Cohan’in heykeli de buradadır.

The northern triangle of Times Square is technically Duffy Square, dedicated in 1937 to Chaplain Francis P. Duffy of New York City's "Fighting 69th" Infantry Regiment; a memorial to Duffy is located there, along with a statue of George M. Cohan, and the TKTS discount theatre tickets booth.

No comments: