Tuesday, December 1, 2015

Çevre'sini Arayan Ankara
Ankara; vadilerini, bağlarını, derelerini ve çaylarını ve tarihsel çevresinin büyük bir kısmını Cumhuriyet Başkenti olduğundan bu yana geçen 90 yıl içinde kaybetmiştir. 

Günümüzde de Atatürk´ün mirası olan Atatürk Orman Çiftliği, şehrin en önemli ekolojik koruma alanlarından olan İmrahor Vadisi, Eymir ve Mogan Gölleri Su Havzası, Çubuk Çayı Havzası, Ankara Çayı ve Batıda İstanbul Yolu üzerinde Kazan´a kadar olan verimli tarım toprakları, kayak merkezi Elmadağ çevresi tehdit altındadır. Eski Ankara üzerinde de merkezi iş alanlarının artan baskısı bulunmaktadır.


Bu kitabın başlıca amacı “Atatürk’ün direktifleri doğrultusunda, çağdaş, planlı, doğal ve tarihsel çevresini korumuş ve yaşanabilir bir Başkent oluşturulmasına katkıda bulunmaktır”

“Çevre’sini Arayan Ankara” yazıları; 25 yıllık Şehir ve Bölge Planlama mesleği, 20 yıllık aynı meslekte çeşitli üniversitelerde eğitim ve öğretim görevi deneyimleri ışığında ve 40 yıldır bu kentte yaşayan bir kentli, “Başkent Ankara’lı” olarak hazırlanmıştır.

Güncel şehircilik, kentleşme, doğal ve tarihsel çevre sorunlarına eğilerek hazırlanan yazıların, bu dönemin Ankara’sı hakkında gelecek kuşaklara ibret dolu mesajlar bırakacağı,  çevre, şehircilik, mimarlık, kent yönetimi vb birbiri ile ilişkili farklı disiplinlere, en önemlisi de kentliye yönelik eğitici ve öğretici olacağı düşünülmektedir.
Yazıların bilimsel bir dilden öte, her yaşa yönelik olarak popüler bir tarzda hazırlanmış olması,  Cumhuriyet Başkenti Ankara’nın 2000’li yılların başında karşı karşıya olduğu başlıca sorunları herkesin anlayabileceği bir dille ele alması bakımından önemi, Kentlilik Bilinci, Çevre Bilinci ve Çevre Kaygısı oluşturma hedefi açısından değerlendirilmelidir. 

Çevresini Arayan Ankara

Alter Yayınları / Gezi Dizisi

%38
indirim

Etiket Fiyatı: 20,00 TL (KDV Dâhil)
idefix Fiyatı:12,40 TL (KDV Dâhil)

No comments: