Saturday, January 19, 2008

İLKE KARARI : 1. Kurul Kararlarına Karşı İdare Mahkemelerinde Açılan Davaların Sonuçlandırılmasından Önce, Kurula Yapılan Başvuruların Değerlendirilme

T.C.
KÜLTÜR BAKANLIĞI
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI
KORUMA YÜKSEK KURULUToplantı Tarihi : 3 4.3.1988 Toplantı Yeri
Karar Tarihi ve No : 21 4.3.1988 ANKARA


İLKE KARARI

Kurul Kararlarına Karşı İdare Mahkemelerinde Açılan Davaların Sonuçlandırılmasından Önce, Kurula Yapılan Başvuruların
Değerlendirilmemesi


İdare Mahkemelerinde iptal davası açılan kurul kararlarının, İdare Mahkemelerinde görüşülmesi sonuçlanmadan, koruma kurullarınca ele alınmasının yargı organının henüz kararını ortaya koymaması nedeni ile, uygun bulunmadığına, kurulların kararlarında ısrar etmesi halinde bu tutumun bir yerde yargı organını etkileme anlamını da taşıyabileceğine, bu nedenle İdare Mahkemelerine intikal eden konular için ayrıca ilgilisince yapılacak yeniden görüşme isteklerinin gündeme alınmasının İdare Mahkemesinin kararı alınıncaya kadar ertelenmesine, bu aşamada sadece İdare Mahkemesince istenmesi halinde tekrir-i müzakere yapılabileceğine prensip olarak, karar verildi.


BAŞKAN
Ertan CİRELİ
Müsteşar


ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE
AKINALTÜRK (İsmail) ÖZKAN (Gültekin) YARDINCI (Nurettin) ÜNAL (Tankut) ERGÜVENÇ (Yılmaz)
Başbakanlık Müsteşar Kültür Bak. Es.Eser.ve Müz. Turizm Bak. Yap.İş.Gn.Md.
Yardimcısı Müsteşar Yard. Gn.Md. Gn.Md.
(bulunmadı)

ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE
ÖZER (Nevşat) MACUN (Şener) TANKUT (Gönül) SÜHER (Hande)
Orman Gn.Md. Vakıflar Gn.Md.

ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE
AKOZAN (Feridun) GİRAY (Muhteşem) ÖNEY (Gönül) ÇİLİNGİROĞLU (Atlan)

No comments: