Saturday, January 19, 2008

İLKE KARARI 6 : Yakın Geçmişimize Ait Mezarlıklar Alanlarındaki Ağaçlar

T.C.
KÜLTÜR BAKANLIĞI
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI
KORUMA YÜKSEK KURULU
KARAR

Toplantı No. ve Tarih : 47 14.07.1998 Toplantı YeriKarar No. ve Tarihi : 592 14.07.1998 ANKARA

İLKE KARARI

Yakın Geçmişimize Ait Mezarlıklar Alanlarındaki Ağaçlar


Danıştay 6. Dairesinin 11.11.1997 gün ve 1996 / 3313 esas, 1997 / 4875 sayılı kararı doğrultusunda "Yakın Geçmişimize Ait Mezarlık Alanlarındaki Ağaçlar" a ilişkin ilke kararının yeniden değerlendirilmesi sonucunda;

Geçmişimize ait bir saygı ve bağlılığın ifadesi olan ve içlerindeki ağaçlarla bir bütün oluşturan mezarlıklarımızın kültür ve tabiat varlığı olarak korunabilmesi için, ülke genelinde ortak hareket etmek üzere, bu mezarlıklarımızın içinde bulunan anıtsal nitelikli ağaçların tesciline, bunların dışındaki ağaçlardan ilgili Orman Bölge Müdürlükleri uzmanlarının konuya ilişkin hazırlayacağı raporun Koruma Kurullarına iletilmesinden sonra (yeniden ağaçlandırmak koşuluyla) Koruma Kurullarınca sadece ömrünü tamamlamış (kurumuş) ve hastalıklı ağaçların kesimine izin verilebileceğine, karar verildi.BAŞKAN
Prof.Dr.O.Tekin AYBAŞ
Müsteşar


ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE
M.POLAT (Selçuk) KETENCİOĞLU (Tefik) SOYAR (Kemal) KETEN (Mustafa) AKAR (Haluk)
Başbakanlık Müsteşar Kültür Bak. Kül.ve.Tab.Var.Kor. Vakıflar Gn.Md Turizm Bak.
Yardimcısı Müsteşar Yard. Gn.Md.V. Yat.Gn.Md.


ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE
DUYGULUER (Feridun) BAHADIR (Ali) GÖK (Tamer) UÇKAN (Erkan)
Tek.Arş.ve Uyg. Orman Gn.Md.Yrd..
Gn.Md.V. (Bulunmadı)

ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE
TUNCER (Orhan Cezmi) AĞARYILMAZ (İsmet) BİLGİ (Önder) GÜNDOĞDU (Hamza)
(Bulunmadı)

No comments: